Огледало – M3

Огледало М3 – с правилна форма и възможност за изработка:

  • Mirror M1 с правилна форма
  • Mirror M2 елипсовидна форма
  • Mirror M3 правилна форма, с рамка

Огледало: с фасет или без

  • обикновено
  • тонирано: сиво, бронзе

Категория:
Обнови бисквитки